Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijke en aangename vermoeidheid, en kan zich weldra geheel overgeven aan haar behoefte naai rust. Het is onnoodig hier uit te weiden over de vreugde, de zaligheid, die de eerste kreet van het pasgeboren kind opwekt bij de moeder, die » 1 wijls zooveel om zijnentwille geleden heeft.

Hierna wordt de kraamvrouw zorgvuldig gerei nigd. Zij moet met groote zorg worden gewasschen. de geslachtsdeelen moeten worden afgewischt en afgespoeld met de door den verloskundige voorgeschreven ontsmettingsmiddelen, en daarna moet zij nauwkeurig worden afgedroogd. 1 egen < e geslachtsdeelen wordt dan meestal een houtwolkussentje of worden droge verbandwatten gelegd. Vervolgens wordt het sluitteken behoorlijk stevig vastgestoken, worden de kussens opgeschud en wordt de vrouw opnieuw toegedekt. Thans maj, zij rusten. Als het kind niet reeds te voren verzorgd is, moet dit thans geschieden.

Naweeën. - Bij iedere bevalling, behalve bij eene eerste, is er groote kans dat de kraamvrouw naweeën heeft gedurende de eerstvolgende 12 a 24 uur. Deze worden meestal veroorzaakt doordat de baarmoeder zich tracht te ontlasten van stukjes bloed, die er zich in verzameld hebben.

De kraamvrouw moet binnen twaalf uur na de bevalling urine geloosd hebben. Hoogst waarschijnlijk zal zij hiertoe geen behoefte hebben,

Sluiten