Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoogen op den duur ondoenlijk. Als echter een kind achterlijk schijnt, en nog geen tanden gekregen heeft, ofschoon het overigens gezond is, moet men zoo mogelijk langer voortgaan met de borst te geven. Maar dit is geen vaste regel, want de achterlijkheid van het kind kan juist het gevolg zijn van onvoldoende voedzaamheid der moedermelk en dan moet het kind van de borst genomen en kunstmatig gevoed worden. Men behoort hierover den geneesheer te raadplegen. In geen geval mag een kind dat ziek is, zonder ernstig overleg gespeend worden en ander voedsel krijgen.

Spenen. — Het spenen moet geleidelijk gaan en het kunstmatig voedsel moet langzaam de moedermelk vervangen. Hiertoe zijn eenige weken noodig. Men geeft eerst het kind beurtelings de borst en ander voedsel: dan tweemaal ander voedsel en den derden keer de borst, en zoo voort tot het alleen (zoo noodig) 's nachts de borst krijgt en ten slotte in het geheel niet meer. Op deze wijze wordt veel pijn en ongemak bespaard, zoowel aan de moeder als aan haar kind; aan haar zelf, omdat het geleidelijk verminderen van het zog haar niet in de noodzakelijkheid brengt om dit op kunstmatige wijze te doen ophouden, wat dikwijls zeer lastig en pijnlijk is; en aan het kind, omdat dit soms ziek

Sluiten