Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aard ook, gebruikt heeft, vooral als zij wijn of bier gebruikte, moet zij daar dadelijk mee ophouden, zij moet slechts weinig eten en alleen voedsel nemen, dat weinig vocht bevat, waarbij zij visch, gevogelte, gekookt, licht verteerbaar vleesch en groenten gebruiken mag. Zij mag ook een paar keer bitterwater innemen, zoodat zij meermalen per dag dunne ontlasting krijgt.

Gelukkig zijn die hardheid, dikte en pijn in de borst niet zelden in een paar dagen over en kan de moeder haar kind weer op de gewone wijze zoogen. De andere borst wordt dikwijls op dezelfde wijze aangedaan en moet dan op dezelfde wijze behandeld worden.

Men mag evenwel niet te vast hierop rekenen, want in sommige gevallen komt niet alles weer zoo spoedig in orde; de patiënt voelt zich ziek, haar temperatuur rijst 's nachts en daalt weer 's morgens; de zwelling in de borst wordt meer tot ééne plaats beperkt en deze plek puilt uit. Er heeft zich een etterophooping, een absces gevormd. Als het absces niet in, maar onder de borst zit, is het moeielijker te zien, maar dan steekt de geheele borst meer vooruit en wordt zij onuitstaanbaar gevoelig; zij klopt en is op sommige plaatsen eenigszins rood: waar dit het geval is, is zij dikwijls minder hard op het gevoel. Zoodanig absces moet spoedig en flink

Sluiten