Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is noodzakelijk om het kind reeds van jongsaf aan zindelijkheid te gewennen. Reeds vroeg moet het op vaste tijden gewasschen en verschoond worden, zoowel in het belang van het kind als van degene, die er voor moet zorgen. Sommige kinderen zijn wel moeilijker zindelijk te maken dan andere, maar met geduld kan men alle kinderen aan orde en zindelijkheid gewennen. Men moet na den slaap, na iederen maaltijd en na ieder bad aan het kind gelegenheid geven om zijn behoefte te doen. Men kan het al zeer jong b. v. na 6 maanden, gewennen om een kamerpotje te gebruiken en zoodra het loopen kan, moet men dit zetten op een plaats, die het kind kan bereiken. Kinderen hebben er zeer goed slag van hunne behoeften kenbaar te maken en zij zullen des te spoediger zindelijk zijn, naarmate de menschen, die met hen omgaan, zich er meer op toeleggen om hen te

verstaan en te helpen.

Van den beginne af moet het kind in zijn wieg slapen en nooit bij de moeder in bed. Men kan desnoods een warme kruik in het wiegje leggen om dit warm te houden. Men moet het kind overdag geregeld opnemen, om het te laten drinken, maar het 's nachts door laten slapen. Het is verkeerd om van den dag een nacht te maken, zoodat het kind overdag slaapt en 's nachts

Sluiten