Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XV.

OVER DE KEUZE EENER MIN.

Het kan om verschillende redenen noodig zijn, dat het kind door een min gevoed wordt. Enkele dier redenen hebben wij reeds gemeld. De moeder kan b. v. te zwak zijn om zelf te zoogen of het zog kan, wat hoeveelheid of samenstelling aangaat, onvoldoende zijn om het kind groot te brengen, terwijl kunstmatig voedsel niet wordt verdragen. Dan zal eene moeder, die haar kind oprecht liefheeft, er natuurlijk in moeten toestemmen dat eene min wordt genomen, hoe onaangenaam het ook moge zijn dat een andere vrouw haar kind zoogen moet.

Men moet echter met de keuze eener min zeer voorzichtig zijn. Men moet nooit zelf de verantwoordelijkheid voor de keuze eener min op zich nemen. Minnen, die niet gezond, en aan verschillende ziekten onderhevig waren, zijn herhaalde malen de oorzaak van tal van ernstige rampen geweest. Daarom moet nooit een min worden aangenomen, die niet te voren door den geneesheer is onderzocht, zoowel wat betreft haar geschiktheid als min, als haar gezondheid

Sluiten