Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4Ü gram inhouden. Men heeft berekend, dat een kind gedurende de eerste maand van zijn leven ongeveer 300-500 gram moedermelk per dag gebruikt. Deze hoeveelheid moet nu gegeven worden in de verhouding van één deel melk op twee deelen zuiver water, waaraan melksuiker is toegevoegd; dus per keer ongeveer 15-20gram melk en 30-40 gram water. Gedurende de volgende maand kan men met dezelfde hoeveelheid voedsel, maar met méér melk, ongeveer twee deelen melk en drie deelen water, volstaan. Een kind dat van twee tot vier maanden oud is, mag iederen dag '!* liter hebben, half water en half melk. Yan vier tot zes maanden een liter, waarvan melk en Va water. Als het zes maanden is, kan het dagelijks 1 a 111 liter zuivei e melk geven, al of niet met grutten gekookt. Het is dikwijls noodig om een paar eetlepels room in de melk te doen. Kinderen, die de moedermelk ontberen moeten, krijgen anders dikwijls te weinig vet in hun voedsel.

Sommige sterke en gezonde kinderen kunnen reeds spoedig melk verdragen, die met minder water verdund is. Soms zelfs onverdunde melk in kleine hoeveelheden, maar andere kunnen alleen zeer sterk verdund voedsel verteren. Men ga hierbij alleen af op het oordeel van den geneesheer.

Vele kinderen worden groot en tlink van ver-

Sluiten