Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gas-, spiritus- of petroleumkooktoestel aan de kook gebracht, waardoor natuurlijk tevens het voedsel van het kind gekookt wordt. Men laat het voedsel in de fleschjes, nadat het water in den toestel kookt, nog 5 a 10 minuten doorkoken, liefst niet langer. Vroeger meende men dat langer doorkoken noodig was. Dit is niet het geval en het voedsel wordt door te lang koken moeilijker verteerbaar.

De fleschjes zijn bedekt met elastieke plaatjes of kegeltjes, die vanzelf in den hals van het fleschje gezogen worden, wanneer de toestel en de melk in de fleschjes langzamerhand afkoelt. Jn de gesloten fleschjes blijft het voedsel bewaard, totdat het kind de flesch noodig heeft. Dan wordt een fleschje verwarmd tot een temperatuur van ongeveer 30 a 35° C. en na ontsluiting, met een volkomen reine speen voorzien, aan het kind gegeven. Van een nadere omschrijving kunnen wij ons hier ter plaatse onthouden, daar iedere instrumentmaker op verzoek gaarne een geïllustreerd prospectus met gebruiksaanwijzing van den toestel toezendt.

In den laatsten tijd worden ook door verschillende melkinrichtingen geheel gereed gemaakte fleschjes van verschillende mengsels „Kindermelk" in den handel gebracht. Ook deze kunnen gebruikt worden, al zal op den duur het aanschaffen van

Sluiten