is toegevoegd aan je favorieten.

Het boek voor jonge moeders

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

behoeft men het kind niet telkens om te draaien en voorkomt men veel last en geschreeuw. Verder moet men in aanmerking nemen, dat een gezond kind zen bewegelijk is; dus moeten de kleeren zóó zijn, dat het zich vrij bewegen kan en dat het kan trappen en schoppen en zich uitrekken en zijn armen en beenen zoo veel bewegen als het lust heeft, wat bij nauwe kleeren niet mogelijk is.

De kleeren van een kind moeten bestaan uit: 1. een hemd; 2. een buikband; 3. een lijfje met een rok; 4. een jurk; 5. sokjes.

1. Hemd. - Dit moet gemaakt zijn van dunne

flanel of wit katoen. Het moet ongeveer 25 c.M. halswijdte hebben en 1» M. omvang. Er moeten geen mouwen aanzitten en het voorstuk mot.'t zoo wijd zijn, dat het vóór de borst gevouwen kan worden, zoodat het kind er in groeien kan. Later kan men er knoopen en knoopsgaten of banden aan maken, maar in 't begin is liet niet noodig — is het zelfs beter het niet te doen. Alle naden en zoomen moeten aan de buitenzijde zitten. Deze moeten één keer omgeslagen worden en met zijden lintjes plat genaaid.

2. De buikband moet van ilanel of witte wollen stof gemaakt zijn, en de randen mogen niet geboord of omgenaaid worden, daar het goed zonder boordjes meer rekbaar is en beter mee-