Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het prikkelende gedeelte van de urine is er dan nog in, alleen het water is door het drogen verwijderd. Bovendien is het zeer nadeelig voor het kind en voor iedereen, die in de kinderkamer is, omdat gewoonlijk de luiers bij de kachel te drogen gehangen worden en zich daardoor een sterke en onfrissche geur in de kamer verspreidt. Hier mag tevens nog eens een woordje worden gezegd ten gunste van het vroeg zindelijk maken van kinderen. Een kind, dat van jongsaf gewend is om op vaste tijden boven een kamerpot te wateren, zal zelden last hebben van rauwheid van de huid aan de billen.

Als de huid eenmaal rauw is, is de beste behandeling om het lichaam daar ter plaatse een dag of twee niet te wasschen, maar iederen keer, nadat het kind zich nat gemaakt heeft, de huid met een lapje met olijfolie af te vegen en dan goed te poederen met talkpoeder of met een mengsel bestaande uit gelijke deelen zinkoxyde en talk. Dit helpt dubbel, daar het niet alleen de pijn verlicht, maar ook meerdere prikkeling door het loopen van de urine over de ruwe huid voorkomt. Als de urine donker gekleurd is (vlekken maakt in de luier) en een sterken onaangenamen geur heeft, moet men het kind wat lauw water of wat gerstewater te drinken geven. Als het de borst krijgt, moet men

12

Sluiten