Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te vinden. Als het kind zeer snel en gulzig drinkt, moet men het van tijd tot tijd doen ophouden. Een der redenen waarom kinderen, die met de flesch grootgebracht worden, meer last hebben van winden dan kinderen die de borst krijgen is, dat men hen in de wieg laat zuigen.

Men moet een kind, dat de flesch krijgt, bij het voeden evengoed uit de wieg nemen, als een kind, dat de borst neemt, anders verzwelgt het zijn voedsel of zuigt het, omgekeerd, al te langzaam.

Braken. — Men kan dit tot op zekere hoogte de natuurlijke en gezonde manier noemen, waarop een kind zich ontlast van het overtollige voedsel, dat het in zijn maag heeft. Een kindermaag is zeer klein, heeft slechts den inhoud van een wijnglas en het kind zuigt soms heel sterk en gebruikt dan vaak meer dan noodig is, om zijn kleine maag te vullen. Dan geeft het 't overtollige terug; dat wil zeggen: een kleine hoeveelheid voedsel loopt van tijd tot tijd, zonder eenige inspanning, langs de mondhoeken neer.

Werkelijk braken kost meer inspanning, gaat met oprisping gepaard en is ook veel ernstiger. Als het voorkomt bij kinderen, die de borst krijgen, wordt het veroorzaakt, öf doordat ze te dikwijls de borst krijgen öf doordat de moeder niet gezond is, öf doordat de moeder zich, te recht of ten onrechte, zenuwachtig of angstig maakt,

Sluiten