Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een vingertop of zoo groot als een sinaasappel.

Dit kan bloeden en heel wat pijn veroorzaken.

Om den endeldarm weer op zijn plaats te brengen, moet men het kind op de linkerzijde leggen en hetgeen uitsteekt, stevig doch zachtjes naar boven duwen met een spons of een dot watten, die men in zeer warm of in zeer koud water uitgewrongen heeft; daarna moet men op het kind letten, telkens als het ontlasting heeft, want als de darm eenmaal uitgezakt is, zal hij dit waarschijnlijk wel meermalen doen. Gedurende eenigen tijd 'moet men het kind niet zittende zijn behoefte laten doen, maar moet men het op zijne zijde laten liggen en de ontlasting in een doek opvangen. Men moet zorgen, dat het nooit behoeft te drukken en dat het nooit last heeft, hetzij van verstopping of van diarrhee. Men kan het kind versterken door het iederen ochtend met een spons met koud water te wasschen en het is ook zeer nuttig het in koud water te baden, iederen keer als het ontlasting gehad heeft.

Als het kind bij pijnlijke ontlasting, onder persen, bloed kwijt raakt, moet men onmiddelijk

den geneesheer laten halen.

Spruw. - Dit is een bijzondere soort van zwam of schimmel in den mond, die men niet zelden bij kinderen vindt. De kenmerken er van zijn kleine, witte vlekken op de

Sluiten