Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

la hel hartje van Znid-Heiland ligt een eenvoudig eöhf( i »<>U.-md8Ch kerkje, <!e pastorie .;•!• imsi. «vuige weinige huizen er om •<.-r en diohïbii: e■ 11 smalle' w_r. van P."deven naar 'r 'u i i 1< ipende, voort c: langs*; lew wheidt ; 'li?: 'i;-.' pa iorie van de groot*, watervlakten, die. ♦ -«.• h.-t Ie- : 'e '."li i-'ii. zieh'mv: de overzij'ie \. . naai !.i . we-iU'ü uitM. kt" -•"•ij iTjL-vveu h-ï <!■. rp i; -uw :i:.

van alle zjjden en laten een vrij uitzicht op den "wijden ju rizoat. zoo li, 1 V!in lijnen, op den hemel daarboven, die i • int war rland ',oo v '!■ - -••hoon van kleuren en tinten <a ook zoo dnkk'ud < gr:, uw kan ziji . sof all< licht e • v«i'ii'LC'"'d uit ~ »,••>••• ii Tras.

Wie. zooals Va Vj.t: i.; ;:ulk eene oi;.gevi.:e op

trroeit. zal. als zijn - * r vatbaarheid voor heeft, 1»'ervan <--H indruk ontvangen, d .«>k in Ki.m later lev. n nog tt b' s; ('uren in.

t e c. lf' en in de groote .-rad dringt *•<,•; krachtsontwikkeling daar buiten in die stilv .-n oenzaamh* !•.!. waar zoid< i een bezoeker komt storen, lekt hf rot peinzen en rust.

< Kik het gemoedsleven ontwikkelt zlr', in die kleine v i-reld ander' dan onder <!• groote in..-sa der steden daar buiten k nt men elkaar, W.ft met elkaar, d'-e't, in geluk en in smart en tracht de nood«n der htilpbehv v«-iHie omgeving te lenigen, die men beter kent. waar e; nie' zoo velen zijn.

In deze oing-vimr deert-•••;.•■• Va-; di.h Vj.iirr zijne jongensjaren en werden de gaven van gemoed van ge.'sf. die hij in i.e wereld had nvdegehraeht, ontwikkeld

Sluiten