Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is. De onderwijzer behoeft daarbij geen hulp te verleenen.

Nadat de leerling voldoenden tijd gehad heeft, om door zelfstudie de les te kennen, worden de leerboekjes gesloten en de vragen mondeling beantwoord.

Ook in deze leerjaren zou schriftelijke beantwoording naar onze meening te veel tijd vragen.

In het vierde leerjaar hebben we door cursiveering aangegeven, waarmee het antwoord beginnen moet. Wij achten dit in de beide volgende leerjaren niet meer noodig.

De lcaartvragen in het vijfde en zesde leerjaar kunnen alle met behulp van een atlas beantwoord worden.

De gebruiker zal bemerken, dat ook tusschen de z.g. lesvragen nog wel eens enkele „kaartvragen" voorkomen. Wij hebben dit niet kunnen en ook niet angstvallig willen vermijden.

Behalve voor de verwerking der leerstof na elke les kunnen de vragenboekjes goede diensten bewijzen bij de repetitiën, die geregeld tijdens en bij het einde van den cursus gehouden worden.

Wij hebben onze vragen in afzonderlijke boekjes gegeven. Er bestaan tal van leerboekjes, waarin achter elke les vragen en opgaven voorkomen. Nu is het zeker voor de leerlingen een gemak, dat ze in de voorafgaande les de antwoorden kunnen vinden, maar — of de bewerking der vragen en opgaven in dat geval wel zooveel waarde heeft, als men veelal schijnt aan te nemen, meenen wij op goede gronden te mogen betwijfelen. Wat toch doet de leerling bij de beantwoording eener vraag, als hij de les voor zich heeft? Stel, dat hij een antwoord moet zoeken op deze geheugenvraag: Wat voert Harlingen uit? Dan leest hij de vraag, zoekt in de les, vindt den zin, dien hij noodig heeft en

Sluiten