Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Verlengde Hoogeveensche vaart van Hoogeveen naar de Pruisische grenzen;

de Smildervaart van Meppel naar Assen; het Oranjekanaal van de Smildervaart naar het ZuidOosten.

Tal van monden uit het Stadskanaal doorsnijden het gebied ten Oosten van den Hondsrug.

Ook in Drente vindt men dus veenkoloniën: Hoogeveen (marktplaats, fabrieken voor turfstrooisel

Jonge veenkolonie in 't Z.O. van Drente.

en briketten), Smilde, Nieuw-Buinen (glasfabrieken) en Nieuw-Amsterdam.

Vooral in het Zuid-Oosten van Drente wachten nog groote stukken veen op ontginning. In den herfst en den winter hakken de bewoners de bovenkorst los en graven greppels en slooten, om ze droog te krijgen. liet volgende voorjaar steken ze de losgehakte stukken in brand. Wolken van rook stijgen dan op en verspreiden zich naar alle kanten. Zelfs in Holland kan men in de maand Mei last hebben van den veenrook. Is het branden

Sluiten