Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afgeloopen, dan wordt op de asch veenboekweit gezaaid.

Veenhuizen is een strafkolonie voor landloopers en verstokte dronkaards. In Frederiksoord vindt men boer-

't Graven van lange turf. — Nieuw-Amsterdam.

derijen en arbeiderswoningen van de Maatschappij van Weldadigheid.

Lesvragen.

(Uit het tiveede vragenboekje.)

Uit welken grond bestaat het grootste deel van Drente':1

Waardoor is de grond langs de riviertjes tamelijk vruchtbaar? Waarvoor is hij zeer geschikt? Waarom houdt men op de groengronden koeien? Welke Drentsche dorpjes liggen dicht bij riviertjes?

Waar zijn de esschen? Wat verbouwt men er? Waardoor zijn Meppel en Koevorden bekend?

Op de heide hoeden de ... . hun .... Uit welke bloempjes halen de bijen honig?

Welke plaatsen hebben druk bezochte paardenmarkten?

Waar is nog veel hoogveen? Welke veenkanalen zijn

Sluiten