Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beteekenis als juist in Engeland. Waardoor komt dit? Welke steden zijn fabrieksplaatsen?

Waardoor is de handel in Engeland van veel belang? Welke steden zijn handelssteden? Welke stad is de eerste handelsstad der wereld? Vertel er iets van!

Waaruit bestaat Schotland voor het grootste deel? Welke stad is de eerste ijzermarkt der aarde? Vertel iets van Edinburg!

2. Ierland. Waardoor kenmerkt de Iersche laagvlakte zich? Aan wie behoort de meeste grond? Wat levert de landbouw in Ierland? Waar wordt zeer veel linnen verhandeld ?

Hoe heet de hoofdstad van Ierland?

*

» *

AFRIKA.

Kaartvragen.

(Uit het derde vragenboekje.)

Door welke zee wordt Afrika in het Noorden begrensd ? Welke oceaan golft ten Westen van dit werelddeel, welke ten Oosten ? Waar bevindt de Iïoode Zee zich ? Door welk kanaal worden de Middellandsche en de Roode zee verbonden? Welke belangrijke golf vinden we aan Afrika's Westkust? Welk groot eiland ligt ten Oosten van Afrika?

Welke landen liggen in het Noorden van Afrika ? Door welk land stroomt de Nijl? Welke steden liggen aan deze rivier? Waar ligt Suez ?

Hoe ligt de woestijn Sahara ten opzichte van Marokko en Algiers? Hoe heet het gebied ten Zuiden van de Sahara? Waar is het Kongo-gebied? Waar ligt Kaapstad? Welke Engelsche koloniën liggen in het Zuiden van Afrika?

Sluiten