Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITGAVEN VAN J. B. WOLTERS TH GRONINGEN.

T. J. Bezemer, Door Nederlandsch Oost-Indië.

Schetsen van Land en Volk. Met een inleiding van J. F. Niermeyer. 656 bladzijden met 310 figuren en kaart. - Groot 4° formaat. Gebonden in fraai linnen stempelband / 7,50

P. R. Bos, Beknopt Leerboek der Land- en Volkenkunde, 5e geïllustreerde druk, herzien door J. F. Niermeyer, gebonden - L73

P. R. Bos, Leerboek der Land- en Volkenkunde, 6e geïllustreerde druk, herzien door J. F. Niermeyer, gebonden - 2,75

P. R. Bos, Beknopt Leerboek der Aardrijkskunde, met kaarten en platen, 12c druk, herzien door J. F. Niermeyer, ingenaaid / 2,25, gebonden. . - 2,60

P. R. Bos, Schoolatlas der geheele Aarde, 18edruk,

herzien door J. F. Niermeyer, gebonden ... - 4,90

A. F. Cremer, Nederland in Woord en Beeld. Handleiding bij P. R. Bos' Nederland in Woord en Beeld, Schoolplaten voor Onderwijs en Aardrijkskunde, compleet in 4 seriën, volgens aquarellen van B. Bueninck, geïllustreerd - 2,00

W. van Gelder, Schoolatlas van Nederlandsch Oost-

Indië, 10e druk, ingenaaid / 1,90, gebonden . . - 2,90

Th. J. A. Hilgers, Indië in Woord en Beeld. Aardrijkskunde van Nederlandsch-lndië voor de lagere scholen, met 2 gekleurde en 97 zwarte plaatjes, 2 kaartjes, waarvan 1 uitslaande - 0,90

J. F. Niermeyer, De Oost en de West. Een overzicht van de Landen en Volken der Nederlandsche koloniën, met 69 figuren -1,23

H. Zondervan, Nederland buiten Europa. Aardrijkskundige schets der bezittingen en koloniën, 2e druk - 0,90

UITGAVEN VAN J. B. WOLTERS TE GRONINGEN.

Sluiten