Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de appelboom. Geheel anders is dit met de lelie. Deze pronkt dan ook met rozen en tal van andere bloemen in den bloemtuin voor onze woningen. De vruchtboomen behooren meer eigenaardig thuis in den hof, soms naast, meestal achter het huis, ook wel op eenigen afstand hiervan. In sommige streken van ons land zijn geheele akkers met vruchtboomen beplant. Vooral in dc Betuwe vinden we groote kersenboomgaarden (bongerds).

De veranderingen, welke de bloesem ondergaat, dienen waargenomen. Terwijl de buitenste deelen der bloem verwelkten en afvielen, bleef de dikke buik van de flesch: het vruchtbeginsel. Waarom de overige deelen ook wel gemist konden worden, 't Vruchtbeginsel wérd al dikker en dikker; weldra de vorm van de kers er duidelijk in te herkennen. Want inderdaad het m uchtbeginsel is tot kers geworden. De kers is de vrucht van den kerseboom.

Aan die vrucht doen we het volgende opmerken: 10. het groefje op den top. Dat is een litteeken van een vergroeide wonde: daar heeft de stijl (de hals van de flesch) gestaan; 20. de spleet of het gleufje, dat loopt van den top naar den voet van de kers. Die spleet is de vergroeiingsrand van 't vruchtblad of vruchtbeginsel. Later, bij de peul, komen we hierop terug.

En nu de deelen van de kers. Eerst nemen we het blinkend vliesje, de opperhuid af. Dan volgt het sappig vruchtvleesch. Eindelijk stuiten we op een harden steen. En dien steen openende, vinden we het voornaamste deel van de vrucht, nl. het zaadje.

Het zaadje is alzoo ingesloten door een driedubbelen wand: opperhuid, vruchtvleesch en steen. De kers heet een steenvrucht. Wat er gebeurt, als we zoo'n kersesteen in den grond leggen. Blijkt dus, dat uit het kleine zaadje een groote plant kan voortkomen.

N l ij zeker kennen de leerlingen een paar soorten van kersen, nl. de meikers en de morel. De eerste, met kleurloos vruchtsap, wordt gegeten; de morellen, met rood sap, worden ingemaakt. In sommige landen o. a. in Duitschland en Frankrijk, wordt uit het sap een soort van alcohol bereid. Hierin laat men de fijn gemaakte pitten aftrekken. waardoor de drank een eigenaardigen geur verkrijgt. Die drank heet „Kirschwasser".

Sluiten