Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en den appelboom, stelen; ze zijn ongesteeld of zittend, gelijk het lelieblad. Maar hiervan verschillen ze zeer in vorm. 't Lijkt of er aan weerskanten van de dikke hoofdnerf eenige blaadjes zy11 ge8T°eid. Toch is dit zoo niet. De bladrand heeft hier nl. diepe insnijdingen. Hoe was dat bij 't blad van den appelboom?

We breken den stengel door; uit de wonde vloeit een lichtgeel vocht, dat melksap heet en bedwelmende (verdoovende) eigenschappen bezit. Uit een verwant van de klaproos, nl. de maankop, wordt opium bereid.

In 't najaar sterft de klaproos. Bij de lelie bleef een bol over; bij de klaproos bijft geen enkel stengeldeel in leven. De klaprozen, die 't volgend jaar het veld zullen sieren, komen voort uit zaadkorreltjes. En die zaad korreltjes vinden we in de vrucht.

Wat een verschil tusschen deze vrucht en de kers! Geen sappig vruchtvleesch, maar een drogen, harden wand heeft ze. Een doos met veel zaadjes. Die doos schuddende, kan men ze hooren. In 't deksel gaatjes, waar de kleine korreltjes door heen kunnen. De wind, over 't veld strijkende, schommelt de stengels met de zaaddoozen heen en weer, en de zaadkorrels worden in 't rond gestrooid, in groote menigte. Geen wonder dat soms lieele streken rood zien van de klaprozen!

OPGAVEN.

1. Hoe heet de dikke wortel van de klaproos?

2. Hoe heeten de andere, kleinere wortels?

3. Wat heeft de lelie in plaats van een hoofdwortel?

4. Waarvan is de leliebol dan een deel?

5. Hoe heet de plaats tusschen den stengel en een blad?

6. Waarom noemen we het blad der klaproos zittend?

7. Wat weet je van den rand van de bladeren der klaproos?

8. Wat vloeit er uit den stengel, als we dien doorbreken ?

0. Waaruit komen de jonge klaprozen voort ?

10. Vertel iets van de vrucht.

Teekenen: eenige bladvormen: een gaaf (van sering of lelie), een gezaagd (van een appelboom) en een getand (van een beuk). Hierbij den vorm getand verklaren.

Sluiten