Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wie van de leerlingen konijnen houdt, heeft meermalen opgemerkt het voortdurend knagen aan de traliën. Dit knagen is noodig: de voorste tanden (snijtanden) groeien nl. steeds door en moeten dns afslijten. Anders zouden ze te lang worden. Bovendien slijten die tanden (van boven- en onderkaak) tegen elkaar af. 't Konijn is een knaagdier.

't Konijn krijgt 7 of 8 maal per jaar jongen, telkens 4 a 12, zoodat men van een paar volwassen konijnen in één jaar wel 50 jongen kan krijgen. Dit is nu wel heel aardig, maar waar dit dier in 't wild voorkomt, kan die snelle vermeerdering verbazend lastig worden.

Wilde konijnen komen in ons land voor in zandige, heuvelachtige streken, in Drente, Overijsel en Gelderland, en vooral in onze duinen. Ze wonen in holen, vrij diep in den grond, van waar eenige gangen uitloopen, die aan de oppervlakte uitkomen. Ieder paar heeft zijn eigen woning. Tegen den avond komen ze te voorschijn; dan naar 't veld om voedsel. Grcote schade kunnen ze aanrichten, vooral in duinstreken door 't omwoelen en ondermijnen van den grond. Men vervolgt ze dan ook.

Hoe men jacht op ze maakt. Met honden, en ook met het fretje. Dit kleine roofdier stuurt men in 't hol, om 't konijn er uit te drijven. Vooraf doet men het een muilband om; anders zou het zich dadelijk vergrijpen aan het konijn.

Wilde konijnen hebben een hol noodig voor hun jongen. Deze zijn nl. evenals die van den hond en de kat, de eerste 9 dagen blind; ook zijn ze bij hun geboorte nagenoeg kaal. Dus zeer hulpbehoevend. In dat hol zijn ze beschut tegen weer en wind. Voor het graven van het hol nu dienen bovengenoemde sterke nagels.

Het wilde konijn kan gemakkelijk getemd worden; het tamme daarentegen kan spoedig weer verwilderen. Veel overeenkomst tusschen het tamme en het wilde.

Onderscheid in kleur tusschen beide. Terwijl het tamme allerlei kleuren vertoont, hebben de wilde een bruin-grijze bovenvacht en een blauw-grijze ondervacht. De kleur der wilde komt overeen met die der omgeving.

Ook is het tamme konijn grooter dan het wilde: 't eerste kan wel 5 KG. worden, 't laatste niet zwaarder dan 21/2 KG.

4*

Sluiten