Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Waarom noemt men ze een huisplaag?

4. aarvan snoept ze al in onze woningen ?

5. Waar richt ze vooral schade aan ?

6. Hoe ziet de muis er uit? (Snuit, ooren, oogen, staart).

7. Wat kan ze met haar staart doen?

8. \\ aarin komt ze met het konijn overeen ?

9. Waarvan maakt de muis haar nest?

10. Door welke dieren wordt de muis al vervolgd ?

11. Vertel iets van de veldmuis.

11. De egel.

\\ elk een onderscheid tusschen de groote, lootne koe en de kleine, vlugge muis; tusschen het schoone paard en den onooglijken egel! Toch, bij al dat onderscheid en ook bij 't groot verschil in leefwijs, veel overeenkomst. Immers bij al die dieren: een kop, een romp en vier ledematen of pooten, en aan kop en romp verder gelijksoortige deelen op te merken. (Bovendien al deze dieren zoogdieren). Ook 't lichaam van allen bekleed. Meestal bestaat die bekleeding uit haren, dun en zacht. Bij den egel vinden we echter een eigenaardige bekleeding: de haren zijn hier hard en dik en scherp: ze heeten stekels. Alleen de snuit, het achterlijf, de staart en de pooten zijn niet met stekels bedekt.

De snuit van 't dier lijkt op dien van 't varken; nu en dan laat het een knorrend geluid hooren; vandaar, in verband met die stekels, de naam stekelvarken. Toch is deze naam onjuist. Het stekelvarken is een heel ander dier; dat leeft in Zuid-Europa.

Hoe dit dier er verder uitziet. De kleur der stekels is bruin; de buikzijde is iets lichter, de kop zwart. Vier korte pooten dragen het zware lichaam tamelijk vlug voort. De korte staart sleept bijna over den grond. Bij gevaar rolt de egel zich snel samen tot een bal. Kop, pooten en staart zijn dan verdwenen. De stekels zijn hem een uitstekend wapen. Als inen hem plaagt. rolt hij zich ook oogenblikkelijk samen. Natuurlijk doet hij dit. als een zijner grootste vijanden, vos of hond, hem nadert. De vos is zijn doodvijand. Deze slaagt er gewoonlijk in, hem zich te doen ontrollen; daarna pakt hij hem bij den neus en doodt hem.

Sluiten