Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In opgerolden toestand verkeert de egel ook overdag in een holte aan den slootkant of in een hoop droge bladeren. Tegen den avond te voorschijn; dus een nachtdier. Dan maakt hij jacht op sprinkhanen, kevers en andere kleine dieren. Hij is een insecteneter. Ook lust hij gaarne eieren, vogeltjes en muizen, zelfs kikvorschen. Meermalen heeft men hem in gevecht gezien met een adder, en dan bleef hij gewoonlijk overwinnaar. Merkwaardig, dat hij van 't slangenvergif niet den minsten invloed ondervindt.

In 't begin van Juni werpt het wijfje 3 a 6 jongen, t Nest in een dichte heg of in een hoop bladeren. De jongen eerst blind en bijna naakt, de stekeltjes kort en buigzaam. Ze groeien snel en veranderen spoedig van kleur. Teedere zorg der moeder. Deze voorziet ze overvloedig van voedsel: wormen, slakjes, ooft. Hoe dit laatste, b.v. een appel in de stekels wordt gerold en op den rug naar 't nest gedragen. Op deze wijze brengt de egel alles naar zijn nest, wat hij hiervoor noodig heeft: afgevallen bladeren enz., alles op zijn rug in de stekels gespietst.

Als 't begint te vriezen, graaft hij zich diep in zijn nest en valt in den winterslaap, die ongeveer duurt tot Maart. In tammen staat slaapt hij den winter niet door. Hij is gemakkelijk te temmen en bewijst dan goede diensten door 't vangen van muizen. Hij is zeer gevoelig voor een vriendelijke behandeling. Gaarne lust

hij melk. . . ,

De egel is een goedaardig, vreesachtig dier. Hij bemoeit zich

met niemand dan met zijn wijfje. Zelfs heeft ieder van hen een afzonderlijk nest. Beide woningen dicht bij elkaar. Overdag spelen ze samen soms met elkaar, wanneer ze zich nl. op een veilige plaats bevinden.

De Zigeuners eten het vleesch van den egel, terwijl in sommige streken aan het vet geneeskracht wordt toegeschreven.

OPGAVE N.

1. Waarin komt de egel met de vroeger behandelde dieren overeen.'

2. Waarmee is zijn lichaam bedekt?

o. Hoe zijn die stekels gekleurd ■

4. Wat doet de egel met de stekels?

."). Wanneer rolt hij zich samen?

Sluiten