Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8. Vertel wat vati 't nest der duiven.

9. Hoe lang duurt het broeden ?

10. Hoe zien de jongen er uit?

11. Waarom wonen de duiven graag op een til?

12. Waarom houden we duiven?

14. De eend.

De leefwijze van een dier in verband met zijn lichaamsbouw. Dit hebben we opgemerkt bij de zoogdieren. Enkele zaken herhalen. Zoo ook bij de eend. 't Lichaam geschikt om op het water te leven. Ze kan uitmuntend zwemmen. Dit komt haar te pias, want in 't water vooral moet ze haar voedsel zoeken. (Plaat NO. XII).

De snavel: lang en breed, bedekt met een zachte huid; kleur geelbruin. Op de bovenkaak een zwarte vlek. \an voren rond. Aan den rand scherpe tandjes. Neusgaten.

Kop: dik, aan de zijden ingedeukt. De hals lang, naar onder in dikte toenemende. Snavel en hals komen uitstekend te pas bij 't zoeken van voedsel. Met den snavel toch kan de eend goed voelen en door den langen hals kan ze den bek diep onder water steken, om vischjes en andere waterdieren te vangen.

De romp dik, eivormig. De staart kort en plat. De pooten niet midden onder den romp, verder naar achteren dan naar voren. Daardoor een waggelende gang. 't Loopen gaat zwaar. Telkens dreigt ze te vallen. De pooten kort en kaal. \ an de 4 teenen wijzen 3 naar voren, waartusschen zwemvliezen. De teen, dienaar achteren wijst, heel klein; deze niet met de andere verbonden. Zwemvogels.

't Lichaam bedekt met een dichte laag veeren. Van de tamme eend wit of bont; die van de wilde bruingrijs, met zwarte strepen op de vleugels. Prachtige weerschijn op de veeren van den woerd ('t mannetje); deze draagt op den staart een paar krulletjes. De veeren vet. Waarvoor dit dienstig is. Boven den staart een vetklier: hieruit met den snavel vet gedrukt, en daarmee de veeren bestreken.

Iets over het duiken der eenden. Waarvoor dit dient. Bij naderend gevaar doen ze een luid gekwaak hooren; ook de eenden

Sluiten