Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben vijanden: vossen, otters, bunzings. Jonge eenden wel door waterratten aangevallen. Valken geduchte vijanden.

t Nut van hoenders en dat van eenden komen veel met elkaar overeen. We gebruiken nl. de eieren, 't vleesch en de veeren.

OPGAVEN.

1. Waar houdt de eend zich het liefst op?

2. Waarom is ze graag op het water?

3. Wat valt er aan den snavel op te merken?

4. Hoe is de kop van de eend?

Welk nut heeft de eend van den snavel en den hals?

li. Vertel ook wat van den romp, den staart en de pooten.

4. Hoe komt het, dat de eend zoo moeielijk loopt?

5. Hoe inaakt de eend haar veeren vet ?

0. Welke vijanden hebben de eenden al?

10. Welk nut hebben we van deze vogels?

15. De ooievaar.

Hoenders, duiven en eenden zijn huisdieren, de ooievaar niet. Zelfs een deel van 't jaar is hij elders. Gewoonlijk in Maart komt hij terug uit Afrika. Hij is een lentebode. Zijn komst met groote vreugde begroet. Een prachtig gezicht, hem te zien nederdalen op een schuur of een boom.

Dadelijk na de terugkomst beginnen ze liet oude nest in orde te maken. In een dag of drie zijn ze hiermee klaar. Een nieuw bouwen ze in een week.

In April legt het wijfje er 4 of 5 eieren in. 't Broeden duurt ruim 4 weken en geschiedt, evenals bij de duiven, door 't mannetje en t wijfje afwisselend. Een paar maanden duurt liet, eer de jongen volwassen zijn. Een drukke tijd dan voor de ouden: \ol zorgen en waakzaamheid. — Eerst krijgen de jongen: wormen, ke\ers, sprinkhanen. Later steviger kost: kikvorschen, visschen, muizen. Ook water aangebracht in den keelzak, en in t nest weer uitgespuwd. De jongen krijgen af en toe les in t vliegen. Op den rand van 't nest staande, slaan ze met de vleugels; eindelijk wagen ze liet uit te vliegen. Weldra ondernemen ze tochten mot de ouden; in den eersten tijd 's avonds

Sluiten