Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16. De spreeuw.

Evenals de ooievaar is de spreeuw een trekvogel. Hij verhuist laat en komt van alle trekvogels in t voorjaar 't vroegst weer hier. Slechtb een maand of drie afwezig. Enkele spreeuwen overwinteren hier ook wel. Is de winter streng, dan moeten die overblijvenden van kou omkomen.

Een mooie vogel. Vooral in den herfst prijken zijn zwartglanzige \eeien met witte puntjes en bruine randjes. Rechte, spitse snavel, 't Slank lichaam gedragen door twee dunne pooten.

Een opgewekte, vroolijke vogel. Bij zijn terugkomst het weer vaak nog guur. Soms valt er sneeuw. Dan moeilijk voedsel te vinden. Toch zingt hij welgemoed zijn lustig lied. Dat lied vol afwisseling. Hij bootst nl. de geluiden van andere vogels na. Ook andere geluiden door hem opgevangen en weergegeven.

In 't begin van Maart zijn nest in orde. Dit bouwt hij onder de pannen van t dak, in boomholten, in broeikastjes, enz. Kunstig is 't niet: 't bestaat uit stroo, grashalmen, wat veertjes. In dat nest 5 of 6 eieren gelegd: glanzig, lichtblauw, 't Wijfje bebroedt ze 14 dagen. De jongen gevoed met wormen en kleine slakken. Binnen weinig dagen zijn ze volwassen, dan kunnen ze zich zelf redden. Vaak komt er nog een tweede broedsel; echter niet altijd. Weldra ziet men oude en jonge spreeuwen in groote troepen rondzwerven, 's avonds zich neerzettende in boonien of riethalmen aan den waterkant. Als in den naherfst de nachtvorsten komen en d'eerste sneeuwvlokken vallen, dan is de tijd van vertrek aangebroken ('t laatst van Ootober of begin November).

In den kersentijd richten ze veel schade aan; eveneens in den moestuin. Toch doen ze veel nut door het verslinden van een ontelbare massa slakjes. Men heeft berekend, dat een spreeuwenfamilie \an IJ leden b.v. er per dag meer dan 800 verdelgen kan.

De spreeuw is een gezellige vogel. In groote troepen zwerven ze rond. \ ooral houden ze zich des zomers gaarne op in weiland, als het gras daar gemaaid is. Gaarne ook houden ze zich overigens op in de nabijheid der menschelijke woningen. Een spreeuw,

Sluiten