Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPCiAVEK.

1. Is de frambozestruik een tweejarige plant?

2. Welk verschil is er tusschen de één- en de tweejarige loten ?

3. Wat weet je van de bloem?

4. Vertel ook iets van het blad.

5. Waarin komt de braamstruik met den frambozestruik overeen ? <>. Waarin verschillen ze van elkaar?

7. Hoe is de stengel van de aardbezieplant?

8. En hoe is het blad ?

9. Wat valt er aan een bloempje op te merken?

10. Wat zijn de uitloopers; waartoe dienen ze?

11. Wat gebeurt er met de bloem der framboos na de bestuiving?

12. Wat doet de bloembodem, terwijl de vruchtbeginsels opzwellen?

13. Wat zijn nu vruchtjes van de framboos?

14. Als we een rijpe framboos plukken, wat blijft dan aan den struik vast zitten ?

15. Hoe is dit bij de braambes?

10. Wat weet je van de vruchtjes van de aardbezie?

Teekenen: a. een blad van de framboos, van de braambezie en van de aardbezie.

b. een overlangsche doorsnede van een framboos en van een aardbezie.

9. De linde.

Van onze woudbootnen worden de bloemen weinig gekend. Ze vallen trouwens ook weinig in 't oog, daar ze geen schitterende kleuren vertoonen. En ze zijn vaak klein en onaanzienlijk. Dit is ook het geval bij de linden. Hierbij komt, dat deze boom reeds vol in 't blad zit, als hij begint te bloeien.

Het is dus dubbel noodzakelijk, de leerlingen op die zaken te wijzen. Op de schoolwandeling heeft men daarvoor uitmuntend gelegenheid. Ook kan men een tak met bloemen in school brengen. Trouwens, om linden te zien behoeft men niet naar 't bosch te gaan. Daar treft men ze zelfs zelden aan. In Juli en Juli bloeien de linden.

scheepstra en walstra, Handt. Natuurk., 2e druk. (i

Sluiten