Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De bloemen van de linde zijn klein en onaanzienlijk. In 't midden van een lang, smal schutblad, verheft zich uit de hoofdnerf

een klein steeltje, dat twee of drie bloempjes draagt. De kelk en de kroon bestaan uit 5 geelgroene blaadjes; het aantal meeldraden is groot; elke bloem bevat één stamper. Ofschoon niet tot de vruchtboomen behoorende, is de linde toch geen katjesdrager, zooals de meeste woudboomen.

De bloemen bevatten veel honigsap en zijn heel geurig. Die geur lokt de insecten. Meer dergelijke voorbeelden.

Verder beschou-

a. Tak van een bloeiende linde. b. Vruchtjes wen: de groote blaaan het schutblad, c. Bloem. b. Door- deren den gladden snede eener vrucht. stam/ het "zachte

hout, de vezelige bast en de ronde vruchtjes.

Iets over 't nut der linden. De gedroogde bloesems leveren een geurige, gezonde thee. Van 't hout teekenhoutskool, alsmede kool voor buskruit vervaardigd. De bastvezels als bindmateriaal gebruikt. Van de taaie bast van een soort van linden Moscovische matten vervaardigd. Ook mandjes van de bast.

Evenals andere boomen kunnen ook linden zeer oud worden. Men heeft er in Litthauen aangetroffen met meer dan negenhonderd jaarringen. De ouderdom, dien ze bereiken kunnen, wordt op duizend jaar geschat.

Sluiten