Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bloempjes, 't Geheel lijkt een paraplu of regenscherm in 't klein. Vandaar de naam sehermbloem.

Vruchtjes: een groote menigte; eerst zijn ze rond; zoodra ze rijp zijn, splitsen ze zich in twee deelen.

De hondspeterselie komt voor in tuinen, onder hagen, op bouwland. Lijkt veel op peterselie, de bekende groente; hierdoor des te gevaarlijker. De 2- of 3-dubbel geveerde bladeren zijn glanzend. De bloempjes wit.

De dolle kervel met groote roode vlekken op den stengel, en vooral aan den voet. Donkergroene, dubbel of driedubbel geveerde bladeren, waarvan de blaadjes weer diep ingesneden. De bloem ook wit.

Tot de nuttige schermbloemen behooren: de peen, de selderij en de peterselie. Wijl de peen in den schooltuin voorkomt, kan die al heel gemakkelijk waargenomen worden. Er aan op te merken: de bladeren zeer sterk verdeeld, dubbel geveerd met sterk ingesneden blaadjes; witte, soms roseachtige bloemen. Als de vruchten rijp zijn, vormen de schermstralen een komvormig geheel; de buitenste stralen zijn langer dan de binnenste. De vruchten dragen stekels, waardoor ze aan elkaar blijven hangen. Dit is lastig bij 't zaaien; daarom met zand vermengd. De peen een tweejarige plant. Beschouwing van den wortel: de binnenste kern lichter, geler dan het buitenste.

Uit die kern komen de zij worteltjes; daardoor tal van uitsteeksels en niet glad.

OPGAVEN.

1. Waar groeit de waterscheerling, en wanneer bloeit ze?

2. Hoe is de stengel ?

3. Wat weet je van de bladeren ?

4. De waterscheerling is een overblijvende plant; wat beteekent dit?

5. Hoe ziet het ondereind van den stengel er uit?

(i. Hoe heet de bloeiwijze?

7. Vertel wat van de hondspeterselie.

8. Ook iets van <le dolle kervel.

9. Welke schermbloemigen ken je nog meer?

10. Hoe zijn de bladeren van de peen?

Sluiten