Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ezel langzaam, traag, toch voorzichtig. Om deze laatste eigenschap gebruikt men hem in bergachtige streken; 't paard is minder geschikt, om bergen te beklimmen.

In ons vlak land is t paard dan ook van veel ineer nut dan de ezel. Geen wonder, dat het eerste dier hier dan ook veel menigvuldiger wordt aangetroffen dan het laatste. Maar de ezel is goedkooper en minder kieschkeurig. AVie dus een trekdier noodig heeft voor kleine lasten en geen paard koopen kan, schaft zich zich bij voorkeur een ezel aan.

Een nauwe vereeniging van beide dieren hebben we in 't muildier- en den muilezel. Een muildier heeft een ezel tot vader en een merrie tot moeder. De ouden van den muilezel zijn: een hengst en een ezelin. Muildieren lijken meer op ezels dan op paarden. Ze zijn ais lastdieren zeer gezocht: een goed muildier kan een last van 120 a 150 KG dragen. In Azië en in NoordAfiika leeft de ezel in t wild; van dien wilden stamt onze tamme af.

OPGAVEN

1. Welke eenhoevige dieren ken je?

2. Hoe worden deze dieren ook wel genoemd »

• >. \\ aarin komen de ezel en het paard overeen ?

4. Waarin verschillen ze al

5. Wat eten beide dieren ?

•J. Waarop is de ezel alleen kieschkeurig?

7. \\ aardoor is hij een leelijk en koppig dier geworden ?

8. Welk nut hebben we van beide dieren ?

!•. In welke streken kan men den ezel 't best gebruiken?

10. Wat vindt men in ons land meer: ezels of paarden?

11. Wat is duurder, een ezel of een paard?

12. Wat zijn muildieren, wat muilezels?

2. Tweehoevigen of Herkauwers.

Kunderen, schapen en geiten heben we vroeger leeren kennen als herkauwende dieren. Het rund, dat in Europa leeft, is sedert onheuglijke tijden huisdier. In Amerika groote troepen verwilderde

Sluiten