Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Noord-Brabant, Gelderland en Drente. Hazen, patrijzen, konijnen, hoenders zijn geliefdkoosd voedsel. Ook eet hij wel veldmuizen, meikevers en wormen. Alles is van zijn gading. De vos is een nachtdier.

De kat is, gelijk we opmerkten, veel meer roofdier dan de hond. Ze stamt niet af van de wilde kat, die in de bossclien van Midden-Europa leeft, maar van de Nubische. Haar tanden en kiezen loopen in fijne punten uit; de hoektanden groot. Echt roofdiergebit. De onderkaak kan ze met verbazend veel kracht op en neer bewegen, wat haar uitstekend te pas komt bij het kraken en stuk bijten van beenderen. Terwijl de hondachtigen voor een deel plantenvoedsel nuttigen, eten de in 't wild levende katachtigen uitsluitend dierlijk voedsel. In hun scherpe klauwen bezitten de katachtigen geduchte wapenen, om 't bemachtigd dier, dat ze tot maaltijd uitgekozen hebben, vast te houden en vanpen te scheuren.

o p G a v e n.

]. Waarom noemt men den hond en de kat roofdieren ?

2. Noem eenige kenmerken van roofdieren.

3. Welke soorten van honden ken je?

4. Hoe kun je ze van elkaar onderscheiden ?

5. Waarin komt de wolf met den hond overeen ?

6. Waarin verschillen beide dieren?

7. Waar leeft de wolf thans?

8. Hoe ziet de vos er uit?

9. In welke deelen van ons land komt hij voor ?

10. Waarmee voedt hij zich ?

11. Waarom maakt men jacht op den vos?

12. De kat heeft een echt roofdiergebit; wat wil «lat zeggen?

4. Nog eenige roofdieren.

Groote roofdieren komen in ons land niet voor. Toch ontmoeten de leerlingen de namen van sommige zoo vaak in allerlei

Sluiten