Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leger, d. i. een ondiepe kuil, met eenige bladeren of een weinig verdroogd gras bedekt. Daarin werpt liet wijfje een viertal jongen. die terstond goed kunnen zien. Hoe is dit met jonge konijnen? Evenals de konijnen vermenigvuldigen de hazen zich sterk; ze krijgen viermaal per jaar jongen. Waar deze dieren talrijk voorkomen, richten ze veel schade aan. Terwijl de konijnen alleen op den zandgrond leven, komen de hazen zoowel op de klei als op 't zand voor. Kleihazen zijn lichter van kleur en grooter van stuk, dan de heihazen. In de taal der jagers lieeten de ooren lepels, de kop bol, de staart pluim en de achterpooten loopers.

Vermenigvuldigen do liaasachtigcn (hazen en konijnen) zich sterk, met de muizen is zulks in nog grooter mate het geval. Onze huismuis en bruine rat heeten ware muizen. \ roeger kwam

Bruine rat.

hier ook voor de zwarte rat; deze is echter verdrongen door de bruine. Misschien zou deze ook de huismuis verdringen, maar de laatste kan door nauwe gangen en kleine openingen dringen. Ratten zijn grooter en slimmer dan muizen. ,,Een oude rat komt niet licht in de val", zegt het spreekwoord.

Van de ware muizen onderscheide men de woehnuizen; hiertoe behooren de veldmuis en de waterrat. De ware muizen hebben

Sluiten