Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met een lapje fluweel bekleed schijnt te zijn. Voor de keel heeft ze een bruine vlek. De slagpennen zijn lang en loopen spits toe; daardoor heeft zij een groote vlucht. De buitenste stuurpennen zijn veel langer dan de middelste, waardoor de staart op een gaffel gelijkt. Zelden zit het vogeltje op den grond of in een boom; 't liefst zit het op den rand eener dakgoot of op een telegraafdraad zijn lied te kveeleu.

De huisxicaluw heeft een witte vlek aan de keel. Bij haai zijn de buitenste stuurpennen minder lang dan bij de boerenzwaluw, waarmee ze in leefwijs veel overeenkomt. Zij bouwt haar nest van klompjes klei tegen de lijst eener dakgoot, en weet het met speeksel zoo stevig vast te lijmen, dat het een veilig verblijf wordt voor haar en haar jongen. Terwijl het nest der boerenzwaluw, dat meestal op of tegen een balk in de schuur wordt gebouwd, van boven geheel open is, heeft dat van de huiszwaluw slechts een nauwe opening. De eieren der eerste zijn gespikkeld, die der laatste geheel wit.

Nog komt bij ons voor de oeverzwalnw, die iets kleiner en doffer is dan de huiszwaluw. In de loodrechte wanden van zandlioogten graaft ze gangen van ongeveer een Meter diepte, die aan het einde een weinig ombuigen en zich dan verwijden tot een nest.

OPGAVEN.

1. Waarom noemen we de zwaluw een voorjaarsbode ?

2. Wat kan ze heel goed?

3. Waarom scheert ze vaak langs het watervlak

4. Iloe is het uiterlijk van de boerenzwaluw?

.5. Hoe komt het. dat de staart een gaffel gelijkt?

6. Waar zit ze gaarne haar lied te kweelen ?

7. Waarin verschilt de huiszwaluw van de boerenzwaluw?

8. Waar en waarvan bouwt zij haar nest?

9. Welk onderscheid is er tusschen de eieren van beide?

10. Wat weet je van de oeverzwaluw?

Sluiten