Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't volgende op: de stengels kruipen over den grond; de bladeren staan tegenover elkaar; de kleine bloempjes vertoonen vijf gespleten bloemblaadjes, die nauwelijks zoo groot zijn als de vijf kelkblaadjes. Konijnen eten gaarne de kleine muur.

Verwant met die kleine muur is de grootbloemige sterremuur, die we reeds vreeger ontmoet hebben. De bloem is helderwit, trechtervormig. De 5 bloembladeren zijn tot het midden gespleten. Er zijn 5 meeldraden. Stengel: rechtopstaand, kantig. Bladeren lang en spits.

Een andere verwant van de kleine muur, veel op de grootbloemige sterremuur gelijkende, is de akkkerhoonibloem; maar deze is wat minder forsch en kort behaard, 't Gemakkelijkst kunnen we deze bloem en de grootbloemige sterremuur van elkaar onderscheiden door 't aantal stijlen: dit getal is bij de akkerlioornbloem 5, bij de sterremuur 3. De kleine muur, de grootbloemige sterremuur en de akkerhoornbloem heeten samen wel muurachtigen.

Grooter en forscher dan de vorige drie planten is de malva. De kelk is vijfspletig, d. w. z. bestaat uit één blad, in vijven verdeeld. Bijkelk. Veel meeldraden, waarvan de helmdraden met elkaar vergroeid zijn (éénbroederig). De buitenste meeldraden het kortst, 't Vruchtbeginsel is rond en plat, met veel strepen; 't lijkt een rond kaasje, vandaar de naam kaasjeskruid. De malva heeft voorname familie: de stokroos en de katoenstruik.

Het lierderstaschje behoort tot de kruisbloemigen, waarvan we vroeger o. a. de pinksterbloem hebben leeren kennen. Evenals de kleine muur groeit het herderstaschje bijna overal.

De eereprijs met haar hemelsblauwe bloemen is een mooie verschijning. Eigenaardig is de kroon: van de 4 blaadjes is één het grootst; daartegenover staat het kleinste. Er zijn twee meeldraden en één stamper. De stengel draagt kruiswijs geplaatste bladeren. Wortelstok.

De wikke (vogelwikke) vertoont vlinderbloemen. Ranken. Waarvoor deze dienen. Van de geveerde bladeren is het eindblaadje, en meestal ook een of twee paar blaadjes daarnaast, tot een rank vergroeid.

Eindelijk nog de stinkende gouwe met haar gele bloemen en

scheepstra en walstra, Handl. natuurk., 2e druk. 8

Sluiten