Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een der nuttigste soorten is zeker de kerkuil, die ontelbare muizen verdelgt. Het eentonig gehuil van den uil in den stillen

Do oehoe.

nacht, zijn plotselinge, onverwachte verschijning en bovenal zijn nachtelijke leefwijze maken hem tot een geheimzinnigen vogel.

HOOFVOGELS.

1. Waardoor een roofvogel zich onderscheidt.

2. De arend: hoe hij er uitziet; zijn leven; zijn nest.

3. Welke roofvogels in ons land voorkomen.

4. De uil. Wanneer hij zich vertoont.

5. Het leven van den uil.

Sluiten