Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel zóó, dat naar elke kleine spiervezel minstens één zenuwtakje loopt. Wordt nu de zenuw doorgesneden, dan houdt terstond de werking van de spier op: zij wordt lam. En het is onverschillig, waar de zenuw wordt doorgesneden, indien het maar tusschen de hersenen of het ruggemerg en de spier geschiedt. Zoodra de verbinding met de hersenen of het ruggemerg is opgeheven, kan de spier zich niet meer samentrekken. Het is, of er iemand in de hersenen en het ruggemerg zetelt, die 't bericht langs de zenuw naar de spier seint, waarna de verlangde werking tot stand komt.

Behalve deze bewegingszenuwen zijn er in ons lichaam nog andere. Deze loopen als 't ware in omgekeerde richting van onze huid naar de hersenen of het ruggemerg. Zoodra onze huid door een of ander voorwerp wordt aangeraakt, voelen we zulks: de zenuwdraden van het aangeraakte deel onzer huid brengen de gewaarwording over naar onze hersenen of het ruggemerg, en eerst dan voelen we de aanraking. Zoo zien we niet met het oog alleen, maar met het oog en de oogzenuw, die naar de hersenen loopt. Wordt de oogzenuw doorgesneden, dan is het met het zien gedaan. We weten echter niet, hoe dit alles in zijn werk gaat. Door de gewaarwordingszenuwen kunnen we voelen, zien, hooren, ruiken en proeven; het gevoel, het gezicht, het gehoor, de reuk en de smaak heeten de vijf zinnen. De zenuwen voor het gevoel zijn door ons geheele lichaam verspreid; die voor de overige zinnen bevinden zich op enkele bepaalde plaatsen. In onze vingertoppen is het gevoel zeer fijn; daar liggen de uiteinden der zenuwdraden dicht bijeen. Door oefening kunnen onze zinnen ontwikkeld worden; denk maar eens aan het fijn gevoel van den blinde, het scherp gezicht van den zeeman en aan het scherp gehoor van den wilde.

Z E N U W £ N.

1. Wanneer onze spieren zich samentrekken.

2. Zenuwen: waar ze beginnen, en waarmee ze in verbinding staan.

3. Hoe men een spier kan verlammen.

4. Bewegingszenuwen. Welke zenuwen er nog meer zijn, en waar deze zich bevinden.

5. Iets over 't gevoel. De overige zinnen. Hoe men de zinnen kan ontwikkelen.

Sluiten