Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een bruine korst; ook blijkt het iets zwaarder geworden te zijn. De zuurstof der lucht heeft zich nl. innig verbonden met ijzerdeeltjes aan de oppervlakte; dat noemt men roesten. De meeste metalen ondergaan in vochtige lucht dergelijke verandering, de roest van het koper heeft een groene kleur, die van het lood is grauw. Dat beide hevig vergif zijn, is u wellicht bekend. Metalen nu, welke roesten, heeft men onedele metalen genoemd, terwijl die, welke niet roesten, als goud en zilver, edele worden geheeten. Evenals het ijzer worden de meeste metalen als erts uit den grond gedolven; toch zijn er ook, welke niet in verbinding met steen voorkomen, maar in gedegen toestand. Dit is o. a. het geval met het goud, dat in fijne korrels in steen of zand verspreid ligt. Door herhaald wasschen of slibben weet men de gouddeeltjes uit het zand en uit de fijngemaakte steen af te scheiden. Het koper heeft een roode kleur. Toch zijn er ook voorwerpen van geel koper. Dit geel koper, ook messing geheeten, verkrijgt men door het metaal met zink te vermengen. Het lood laat zich gemakkelijker bewerken dan ijzer en koper; het smelt spoedig. Drukletters, kogels, hagel en veel andere dingen worden van lood vervaardigd. Nog spoediger dan het lood smelt het tin. Een tinnen lepel kan zelfs in kokend vet smelten. Door het tin dun uit te slaan, krijgt men het zoogenaamde bladtin, dat o. a. bij de vervaardiging van spiegels wordt gebruikt.

Van alle metalen wordt het xink het meest door de warmte uitgezet. Het is harder dan lood, niet zoo duur als koper, roest minder spoedig dan ijzer, en wordt dan ook veel gebruikt. Een merkwaardig metaal is zeker het kwikzilver, het eenige, dat bij de gewone temperatuur in vloeibaren toestand voorkomt. Het is een der zwaarste metalen; ijzer b.v. drijft op kwikzilver, evenals hout op water. Alleen goud en platina zinken daarin. Van alle metalen is het platina het zwaarste; in waarde wordt het alleen door het goud overtroffen.

DE METALEN.

1. Waarin alle metalen niet elkaar overeenkomen. Welke de meest gebruikte metalen zijn. Staal; brons; blik.

Sluiten