Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

§ 1. Indien we voor een of ander leervak de stof zoo goed mogelijk willen ordenen, dienen we vast te stellen, welk doel we wenschen te bereiken en na te gaan. welke geestesarbeid hiervoor van den leerling wordt gevraagd. Is deze, wat bij het lezen zeker het geval is, zoo samengesteld, dat we dien niet van de leerlingen, die pas op school komen, kunnen eischen, dan behooren we te onderzoeken, welke eenvoudiger werkzaamheid daaraan vooraf kan gaan.

Bij dat onderzoek hebben we rekening te houden met:

ons doel

en met

het materiaal en de krachten, waarover de (/eest van het zesjarige kind beschikt.

§ '2. De hoogste trap van volmaaktheid in het werktuiglijk lezen wordt aangetroffen bij hen. bij wie het zien van een groep letterteekens onmiddellijk de voorstelling van de zaak bewust maakt.

Minder geoefende lezers — bij vele volwassenen doet zich dit verschijnsel nog voor — hebben als hulp bij het bewust maken der beelden nog de gevoelsindrukken noodig, veroorzaakt door de beweging der spieren voor de spraak: let maar eens op hen. die wel niet overluid lezen, maar wier lippen duidelijk die spierwerkingen verraden.

Zij, die het nog minder ver in de leeskunst gebracht hebben,

Sluiten