Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit dit eenvoudig voorbeeld blijkt voldoende, dat versjes onder deze leesstof in het algemeen geen aanbeveling verdienen, want nu is nog niet eens gesproken van de moeilijkheden, die ontstaan door ongewone woordschikking, door het bij elkaar behooren van deelen van twee regels, zonder dat ze als proza mogen gelezen worden, en — dit laatste niet het minste — van de beeldspraak, die toch een der voornaamste eischen van het gedicht behoort te zijn.

il men zich niet bepalen tot het opnemen van wat eenvoudig gerijmel, dan is het beter niet bij het aanvankelijk leesonderwijs versjes te laten lezen.

AANTEEKENIÏS'GEN.

Sluiten