Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegelijk het volgende blokje omgekeerd, waarvoor haast geen tijd noodig is.

Een grooter voordeel is gelegen in de snelheid, waarmede het leermiddel voor het gebruik gereed is en opgeborgen kan worden. Is de doos open, dan kan er ook begonnen worden, de letters behoeven niet in een bepaalde orde neergelegd te worden, want ze staan in die orde in de doos; ook het opbergen vereischt zeer weinig tijd.

§ S<». Zoowel bij het gebruik van kuben als van cartons kan niet genoeg de hand gehouden worden aan wat men zou kunnen noemen „militair werken".

Het volgende — dat naar omstandigheden te wijzigen is — geeft aan, hoe dit wordt bedoeld.

Denken we ons een klasse van vier rijen van zes banken. Acht doosjes staan op een stapel voor den „linkervleugelman'1. Op een tik neemt deze het bovenste doosje van den stapel en geeft dat aan zijn buurman; bij een volgenden tik geeft die het een plaats verder en ontvangt een ander, enz. tot ieder zijn eigen doosje heeft. Dan volgt een tik voor het openschuiven; het deksel wordt voor het doosje gelegd om daarop de woordjes te leggen, en dan een tik voor... recht zitten.

Op gelijke wijze gaat na afloop van de les het opbergen en ook het werken zelf. Is n.1. het oogenblik daar. dat een woordje gemaakt moet worden, dan waarschuwt een tikje, dat het werk kan beginnen, een volgend weer voor „recht zitten". Een tocht door twee gangpaden geeft den onderwijzer gelegenheid in een oogenblik aan te wijzen, wie een fout heeft. Is hij weer terug „voor het front", dan pas mag op een waarschuwing verbeterd worden; daarna volgt het signaal voor opbergen, tenzij eenige woordjes kunnen blijven liggen, die met elkaar een geheel vormen.

De snelheid, waarmede de „correctie" kan uitgevoerd worden door de groote afmetingen der letters, is een niet te verwerpen voordeel boven het laten schrijven van woorden.

Hier staat echter een nadeel tegenover: de betere gelegen-

Sluiten