Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 37. Het laten maken van woorden is een krachtig middel 0111 spoedig de letters te doen kennen. Immers telkens en telkens weer wordt het letterbeeld bewust bij alle leerlingen. Want al hopen we, dat bij de leesoefeningen op het bord aller oogen daarheen gericht zijn, we hebben niet de zekerheid. of dat wel veel meer is dan staren. Bij het laten maken van woorden moeten alle leerlingen iets „doen", waardoor de controle veel gemakkelijker en in den regel overbodig is; want er zijn maar weinig kinderen, die aansporing behoeven om bij zulk „werken" mee te doen.

De stemming, die ons tegenstraalt uit een klasse, bezig met dit „werk der handen", toont duidelijk aan. dat zelfs zeer eenvoudige arbeid reeds ruime voldoening schenkt aan de behoefte om „zelf wat te doen".

Voor de kinderen is dit werk een niet te verwerpen afwisseling met het lezen van het bord of uit de boekjes. Al zien wij in, dat het in hoofdzaak op hetzelfde neerkomt, laat zij het maar iets anders blijven vinden.

Al zullen door het maken van woorden de letters er spoedig vast in komen, toch zijn kleine vergissingen, in het begin vooral, niet buitengesloten.

Hoe gemakkelijk m en n b.v. van elkaar te onderscheiden zijn (drie en twee pootjes"), het blijkt toch, dat verwarring daarbij voorkomt.

Waarschijnlijk is de oorzaak dezelfde, als die, waardoor oudere leerlingen zich telkens vergissen tusschen hefboomen van de tweede en derde soort, als ze de ezelsbrug Salomo niet kennen. Ook bij hen bestaat geen verband tusschen zaak en naam, evenmin als tusschen een letterklank en het teeken.

Bij het leeren der letters zullen we dus van een ander middel tot hechte bevestiging gebruik moeten maken, n.1. van veelvuldige herhaling, en zoolang die vaste verbinding tusschen klank en teeken niet verkregen is, dienen we overeenkomst, die tot verwarring leiden kan. te vermijden.

Hiermede dient dus rekening gehouden te worden bij het

Sluiten