Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bekende woordjes is heel wat te maken, maar op enkele scholen zal dit alles niet noodig zijn.

De oefeningsstof voor de eerste letters is zeer uitgebreid, omdat dit voor veel scholen gewenscht was; maar daardoor is ze voor andere licht te omvangrijk geworden. Blijkt dit den onderwijzer, dan kan hij natuurlijk enkele van de volgende lesjes overslaan.

mie eet een noot.

eet lee mee?

neen, lee eet niet mee.

een noot eet lee niet.

neem een been.

een been aan lee.

lee eet een been.

mien eet een boterham.

leen eet mee.

eet oom een boterham?

neen, oom eet niet mee.

Herhaling der oefeningen met r. De letter leeren kennen uit: een raam.

Leesstof:

rie aan een raam.

oom! oom!

oom leen naar rie.

Dit lesje moet natuurlijk voorafgegaan worden door een kleine toelichting, waarin vermeld wordt, dat we een lesje zullen gaan maken (met de letterkuben) en lezen van een meisje, dat Marie heet en rie genoemd wordt, dat bij het raam stond en naar buiten keek. haar 00111 zag en hem toeriep binnen te komen.

Daarbij sluit zich het volgende aan:

rie eet room.

eet maar mee, oom.

oom leen eet mee.

oom eet room.

Sluiten