Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eet mies een mees?

neen.

saar naar mies.

een mees naar een laan.

Een mees is hier voor velen niet meer dan „een vogeltje". De bedoeling is, dat de vogel wegvloog, doordat het meisje kwam aanloopen en de kat daarom haar boutje miste. De inhoud moet natuurlijk weer vooraf bekend gemaakt worden.

saar naar oom.

oom aan een raam.

een naam aan een raam.

lees een naam, saar.

oom leen.

neen, saar!

Saar, die nog even weinig lezen kan als deze leerlingen, doet, alsof ze lezen kan, wat op het naambordje staat en leest er dapper op los: oom leen.

Gewoonlijk is er nu al niet veel bezwaar tegen enkele woorden met t vooraan te gebruiken. Geeft het nog moeilijkheden, dan wordt toos in het volgende lesje door een anderen naam vervangen.

toos eet een noot.

saar naar toos.

eet maar mee, saar.

saar eet mee.

mies naar toos.

eet mies een noot?

neen.

een noot eet mies niet.

mies eet room.

Vooroefeningen voor de e. Deze zijn nog niet aan de orde geweest en mogen dus wel een goede beurt hebben, al zal blijken, dat men daarmee nu veel vlugger opschiet. Noodeloos rekken is dan ook niet gewenscht,

De platen geven de volgende woorden:

Plaat I: messen, portret, servies, melk, melkkan, petroleumstel, buffet, flesch.

Sluiten