Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemaakt, kan worden, wat ze moeten doen. Dat het bij ouderen zelden voorkomt, is wel een bewijs, dat het afleeren toch zeer goed mogelijk is.

Wat de l betreft, sommige kinderen spreken deze letter uit als tig, door nl. den rug der tong tegen het zachte gehemelte te drukken en de lucht door den neus te laten gaan in plaats van de punt der tong tegen het harde gehemelte dicht bij de tanden te plaatsen en de lucht door den mond te laten stroomen, of als een keel-r, zelfs als een tv. Dit gebrek kan organisch zijn, indien de tongriem te kort is, waardoor bij geopenden mond de punt der tong het gehemelte niet kan bereiken. In dit geval is het gebrek alleen te verhelpen, nadat degene, die er aan lijdt, „van den tongriem gesneden is". Het bandje, waarmede het voorste gedeelte der tong aan de mondholte verbonden is. moet dan door een geneesheer doorgeknipt worden, wat een onbeduidende en niet gevaarlijke operatie is. Wanneer deze uitgevoerd is, kan de patiënt even goed de l behoorlijk leeren uitspreken als ieder ander. Hij zal zich echter in een goede uitspraak moeten oefenen, omdat hij zoo gewoon is geraakt aan de verkeerde, dat hij niet weet, hoe hij de juiste moet verkrijgen. Maar hij kan haar nu even goed machtig worden als ieder ander, die de / verkeerd uitspreekt; zijn spraakwerktuigen belemmeren hem niet meer.

Voor het verkrijgen van de juiste uitspraak is slechts weinig oplettendheid bij eenige oefening noodig. zoodat zij zelfs aan jonge kinderen te leeren is. De onderwijzer moet dan met flink geopenden mond de tong den stand doen innemen, dien ze bij de uitspraak der l hebben moet en den leerling op dien stand opmerkzaam maken. Daarbij behoeft hij niet te spreken van gehemelte enz. Indien hij zegt: „kijk goed, wat ik met de punt van mijn tong doe, als ik zeg l (zonder bijgeluid), doe dat nu ook eens", dan is de leerling meestal in staat die beweging na te maken. Het achterste gedeelte der tong bij deze oefening naar beneden te drukken met een lepel of potlood, is minder verkieselijk, omdat het

Sluiten