Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ziehier het aantal inwoners van de andere landen:

Portugal . • 4 mill.

Boelgarije . . 3 ,,

Roemenië . . 6 ,,

Turkije . . . 6 ,,

Italië. . . .32 ,, Groot- Brittan-

nië en Ierland 41

Noorweeen . 2 ,,

Zweden . . 5 mul.

Frankrijk . 38 „

Duitschland . 56 .,

Spanje ... 18 ,, Oostenrijk-

Hongarije . 4(> „

Rusland . . 10(5

3. GROOTTE EN AAN TAL INWONERS DER LANDEN.

i. Vouw een blad in uw schrift in \ieren. Schrijf in de eerste kolom de namen der landen van Europa onder elkaar in volgorde naar de grootte, te beginnen met Nederland. 2. Schrijf m de 2' kolom achter elk land, hoeveel maal de grootte van Nederland het inneemt; aldus : België — i X Nederl.; Zwitserland i X Nederl., enz. 3. Schrijf in de 3' kolom achter elk land, hoeveel millioen inwoners het zou moeten hebben naar Nederland gerekend. Achter de landen, die 1 X Nederl. zijn, komt dus 5 millioen te staan ; achter die van 3 X Nederl. komt 15 millioen, enz. 4. Schrijf in de 4e kolom achter elk land, hoevee! millioen er werkelijk wonen.

5. Vul nu in: is dichter bevolkt dan of is minder dicht bevolkt dan 1

België .... Nederland. Ons land .... Groot-BrittannU en

Ierland. Frankrijk .... Duitschland. Zwitserland.... Denemarken. Portugal.. .. Boelgarije. Griekenland .... Portugal. Griekenland.... Boelgarije. Portugal. ... Spanje. Noorwegen .... Griekenland. Turkije.... Roemenië. Noorwegen .... OostenrijkHongarije. Oostenrijk-Hongarije Groot-Brittannie en Ierland. Italië Frankrijk.

6. Welk land is het dichtst bevolkte land van Europal 7. Op dat land volgt.... en daarna .... 8. Tot de dunst bevolkte

landen van Europa behooren ....

9. Hoeveel maal zoo groot als Nederland is geheel Europa ongeveer? 10. Hoeveel maal zooveel inwoners als ons land heeft EuroH '

Sluiten