Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men kweekt er koffie en thee, suikerriet en rijst, tabak en indigo, katoen en kapok, muskaatnoten, peper en kruidnagelen. Er groeien allerlei palmen, b.v. de nuttige kokospalm en de sagopalm. Men heeft er boomen, die hars, gom of kamfer leveren.

Bangka en Billiton zijn rijk aan tin.

25. L)E OOSTINDISCHE ARCHIPEL.

i. De grootste eilanden in dezen archipel zijn B (..X

Neder l?), 5 (.. X Neder l.), Se ( .. X. 'Nederl.) en J....

(. . X Nederl.). 2. Tot de Kleine Soenda-eilanden behooren B

/ S S...., F.... en T.... 3. Eenige der Molukken

zijn .... 4. Bij Java behoort het eiland M.... 5. Ten O. van

Sumatra liggen B., B...., de L.... en de K eilanden

en ten W. B...., X. . . . , B de Af...., S. .. en E. . . .

6. Bij welk deel van Azie behoort het schiereiland Malaka! 7. Welke stad ligt aan de zuidspits van Malaka !

8. Vul den naam van de passende zee in:

Tusschen Malaka en Borneo is de Ten N. van Borneo

en de Soeloe eil. vindt men de .... De Soeloe eil., Mindanao,

de Santfi eil., Selebes en Borneo sluiten de in. Ten Z. van

Boeroe, Seram en de Banda eil. is de Tusschen Flores en

Selebes vindt men de en tusschen Java en Borneo de

9 Vul de naam der passende straat in.

Tusschen Sumatra en Malaka is de.... Sumatra wordt van Java gescheiden door .... Tusschen Billiton en Borneo is.... Tusschen Selebes en Borneo vindt men de ... . Selebes is van

de Molukken gescheiden door de ....

10. Welk deel van Borneo behoort niet aan Nederland en

welk deel van Timor ook niet?

11. Hoeveel jaargetijden heeft men in Oost-IndiC 1 12. Als daar het droge seizoen is, hebben wij....

13. Door welk menschenras worden de Groote en de Kleine Soenda-

Sluiten