Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun hoofdvoedsel. De Europeanen verbouwen er ook ontzaglijke hoeveelheden suiker, tabak en indigo.

In een groote laagvlakte ligt de hoofdstad Batavia (i 15000 inw.). De Gouverneur-Generaal, die voor onze Koningin Nederlandsch-Indië bestuurt, woont echter in het hooger gelegen, gezonde Buitenzorg.

Soerabaja (150000 inw.) is de eerste handels- en nijverheidsstad van Java en Semaraiiur (75000 inw.) de derde. Ook Soerakarta (100000 inw.) en l>j"gjakarla (60000 inw.) zijn volkrijke steden.

Op Java zijn groote rivieren, b.v. de Solo en de Brantas; maar door haar snellen stroom zijn zij van weinig belang voor het verkeer. Hiervoor heeft men prachtige grintwegen of postwegen en een net van tram- en spoorlijnen.

Op het eiland Mailoera wordt veel zeezout gewonnen.

27. JAVA.

1. Welke eilanden en eilandengroepen liggen aan den Noordkant van Java? 2. Welke vindt men aan de Zuidkust? 3. Van

Bali is Java gescheiden door Str , van Madoera door

Str en van Sumatra door Str waarin het eiland

ligt-

4. Welke zijn de voornaamste bergen op Java? (Van 't W.

naar 't O.!) 5. Ook zijn er hoogvlakten, b.v. die van B

van G en van Af..... Daar groeit veel 6. Wat

verbouwt men in het heuvelland vooral? 7. Wat kweekt men hoog tegen de bergen? 8. Hoeveel rijen kalkgebergten zijn in Oost-Java? 9. Wat leveren sommige daarvan?

10. Welke zijn de voornaamste rivieren van Java? (Van

Sluiten