Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. DE KAART VAN EUROPA.

i. Het land, waarin ik woon, heet ... 2. Ons land grenst aan twee andere landen, nl. aan .... en aan .... 3. Belgis grenst

ten Z. aan 4. Ten Z. van Frankrijk ligt 5. Ten W.

van Spanje ligt 6. Duitschland grenst ten O. aan 2 landen,

nl. aan R en aan 0 7- Naar 7 z 0 Sre"st Oostenrijk-Hongarije aan 3 landen , nl. aan R S.... en T. . .

8. Tusschen Roemenie en Turkije ligt.... 9. Aan welk land grenst Turkije ten Z? 10. Ten IV. wordt Oostenrijk Hongarije begrensd door Duitschland, Z. ... en I.... . 11. Door welk land wordt Duitschland ten N. begrensd? 12. Aan welke 2 landen grenst Rusland in het N.W.? 13. In welk land komen wij, als we uit ons land in Westelijke richting de Noordzee oversteken 1 14. Welk land ligt ten N. van Engeland 1 15. Engeland en Schotland heeten samen Groot- Brittannië. Ten lV. van Groot-Brittannie ligt. . .

16. Uit hoeveel landen bestaat Europa ? (Groot-Brittannie en Ierland tellen voor één land!) 17. Welk land neemt het Oostelijk deel van Europa in? 18. In welk deel van Europa liggen Groot-Brittannie en Ierlandf 19. Tot Noord-Europa kan men rekenen: N...., Z.... en D .... 20. In Zuid Europa

liggen P S.G. ..., T...., S. .., B.... en

R. ... 21 .De landen van Middel-Europa zijn N. . . ., D

B F...., Z.... en O

22. Welke 2 landen liggen in Europa's Zuidwesthoek en welke in den Noordwesthoek? 23. Welke landen hebben geen zeegrenzen? 24. Als we uit Nederland naar Portugal reizen, komen we door .... 25. Gaan we van Nederland naar Rusland,

dan komen we door 26. Op een reis van Duitschland

naar Italië gaat men door .... of door ....

27. Ir. welke ricftting ligt Turkije ten opzichte van ons land? 28. Hoe ligt Denemarken ten opzichte van Italië? 29. Hoe ligt Zwitserland ten opzichte van Roemenië? 30. In welke richting reist men van Boelgarije naar België 1

Sluiten