Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1) Dezo Eerste Leerkring vormt een afgerond geheel voor scholen onder minder gunstige omstandigheden,

2) n Tweede „ * „ „ „ „ normale omstandigheden.

3) l Derde l l „ » » « gunstige omstandigheden.

MEN ZIE DE PRIJZEN OP HET OMSLAG VAN DIT BOEKJE.

BUI. i Derde J Leerkring. 3) 1

BH. I

Tweede } Leerkring. 2) 1

BI. I Eerste \ Leerkring.*) /

LEERBOEKJES:

1. Voorlooper van Onze Provinciën.

2. Voorlooper van Bui ten Nederland.

1. Onze Provinciën.

2. Buiten Nederland.

1. Nederland.

2. De Landen van Europa.

3. Oost-Indië en de Werelddeelen.

ATLASSEN:

1. Voorlooper van Eerste Teekenatlas.

2. Eerste Teekenatlas.

1. Eerste Teekenatlas.

2. Tweede Teekenatlas.

1. Schoolatlas van Nederland (30 cent).

2. Atlas der geheele aarde (of: Ticeede Teckenatlas.)

3. Atlas der geheele aarde

(c\f* Tij'ffflp Tt>cTepnntln.s\

TEEKENBOEKEN:

1. Voorlooper van het Eerste Aardrijksk. Teekenboek.

2. Eerste Aardrk. Teekenboek met omtrekken.

1. Eerste Aardrk. Teekenboek, of: Eerste Aardrk. Teekenboek met Omtrekken.

2. Tweede Aardrk. Teekenboek.

1. Derde Aardrk. Teekenb.

2. Vierde Aardrk. Teekenboek (of: Tweede Aardrk. Teekenboek).

3. Vierde Aardrk. Teekenboek (of: Ticeede Aardrk. Teekenboek).

WANDKAARTEN:

1. Schoonbeeks Wandkaarten der Provinciën en van Nederl.

2. R. Bos} Blinde Wandkaarten van Europa (de Natuur- en de Staatkundige), Oost-Indië en de Wereldkaart.

1. R Bos' en«7. Huizinga's Wandkaarten der Prov. en van Nederl.

2. R. Bos' Wandkaarten van Europa (de Natuur- en de Staatkundige), Oost-Indië\ WestIndië, Wereldkaart, de Landen van Europa.

1. R. Bos' en J. Huizingai's Wandkaarten van Nederland.

2. R. Bos' Europa (Natuurk. en Staatk.) en de Landen van Europa.

3. R. Bos' Oost-Indië, WestIndië, Wereldkaart, Azië, Afrika, Amerika, Australië.

BEKNOPT OVERZICHT van de METHODE—R. BOS.

A. Voorbereidend onderwijs: Het Eerste Onderwijs in de Aardrijkskunde. (Handleiding"bij het aanvankelijk onderwijs).

Sluiten