Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nuttige kokospalm en de sagopalm. Men heeft er hoornen, die hars, gom of kamfer leveren.

Bangka en Billiton zijn rijk aan t i n.

25. DE OOSTINDISCHE ARCHIPEL.

I De grootste eilanden in dezen archipel zijn B X

Nederl.), 8 X Nederl.), Ge . . . . (. . X Nederl.) en

7 ( x Nederl.) 2. Tot de Kleine Soenda-eilanden be-

' t v ,S F .... en

hooren B . . . ., L • > • »

T 3. Eenige der Molukken zijn: .... 4. -tfy Java

behoort'het eiland M .... 5. Te« O. van Sumatra liggen r B ..., de L .... en de R .•• • eilanden en ten

W.B . N B ^ M ... ., N «•

' 6. Bij welk deel van Azië behoort /te< schiereiland Malaka?

7. Welke stad ligt aan de zuidspits van Malaka?

8. Vul den naam van de passende zee in:

Tusschen Malaka en Bomen is de ... . Ten K. van Borneo

en de Soeloe-eil. vindt men de De Soeloe-eil, Mmdanao,

de Sangi-eil., Celebes en Borneo sluiten de in. Ten Z. van

Boeroe, Ceram en de Banda-eil. is de ... . Tusschen Flores en

Celebes vindt men de en tusschen Java en Borneo de

9 Vul den naam der passende straat in:

Tusschen Sumatra en Malaka is de ... . Sumatra wordt van

Java gescheiden door Tusschen Billiton en Borneo is ....

Tusschen Celebes en Borneo vindt men de ... . Celebes is van

de Molukken gescheiden door de ... ■ _

10. Welk deel van Borneo behoort niet aan Nederland

en welk deel van Timor ook niet?

11. Hoeveel jaargetijden heeft men in Oost-Indte? 12. Als

daar het droge seizoen is, hebben wy .... _ _

13 Door welk menschenras worden de Groote en de Kleine Soenda-eilanden hoofdzakelijk bevolkt f 14. De kleur der Maleiers is ... . en die der Papoea's de Maleiers hebben ....

Sluiten