Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar en belijden den .... godsdienst; de Papoea's hebben . . . haar en zijn ....

15. In Oost-Indië leven vele dieren, die in ons land niet voorkomen, b.v 16. Wat leveren sommige hoornen er? 17.

Welke belangrijke planten groeien er verder?

18. Welke eilanden hebben rijke tinmijnen?

26. HET VOORNAAMSTE EILAND.

Dat is Java. Al de andere eilanden, Buitenbezitting, gen geheeten, hebben samen slechts 10 millioen bewoners, terwijl Java alleen er 25 millioen telt.

Langs de Noordkust, en ook langs het midden der Zuidkust, heeft Java uitgestrekte laaglanden, maar voor 't overige is het een bergland. Er zijn vele vulkanen, b.v. de Gedeh, de Slamat, de Merapi en de Neméroe. Al die vulkanen braken zand, steenen en asch uit. De Semeroe (3700 M) is het hoogste punt van Java.

Er zijn ook belangrijke hoogvlakten op Java, b.v. die van Barioeng, Garoet en Malang, waar de voornaamste koffie-plantages worden gevonden. Hier en in het heuvelland vindt men ook de meeste thee-tuinen. In hoogere streken worden de kinaboomen tegen de berghellingen gekweekt.

In Oost-Java zijn 3 kalkgebergten, waarvan het Noordelijke en het middelste met kostbare djatibosschen bedekt zijn. Deze streken leveren petroleum.

In de laagvlakten verbouwen de inlanders rijst, hun hoofd voedsel. De Europeanen verbouwen er ook ontzaglijke hoeveelheden suiker, tabak en indigo.

In een groote laagvlakte ligt de hoofdstad Batavia

Sluiten